Zastrzeżenia

Użytkowanie strony

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się z naszymi ogólnymi warunkami. Nasze ogólne warunki obejmują niniejsze wyłączenie odpowiedzialności, naszą Politykę prywatności oraz warunki sprzedaży. Dotyczą one zarówno Ciebie jako użytkownika, jak i nas, Fermetaillieu BVBA. Bez uprzedniej pisemnej zgody Fermetaillieu BVBA's nie jest możliwy żaden wyjątek od niniejszych ogólnych warunków.

Kim jest Fermetaillieu BVBA?

Nasza strona internetowa www.fermetaillieu.be jest publikowana przez:

fermetaillieu Rijselstraat 82 8950 heuvelland België

Jeśli masz jakieś pytania lub coś jest niejasne, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Nasza strona internetowa

Fermetaillieu BVBA robi wszystko, co w jego mocy, aby zagwarantować wydajne działanie, bezpieczne środowisko przeglądania i wysoki poziom dostępności swojej strony internetowej. Jednak wizyty na naszej stronie są zawsze na własne ryzyko. Oznacza to, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione w wyniku korzystania z naszej strony.

Fermetaillieu BVBA ma prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia dostępu do strony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Zawartość strony internetowej Fermetaillieu BVBA jest regularnie dostosowywana i aktualizowana. Jednak zawsze jest możliwe, że na naszej stronie internetowej znajdziesz niekompletne lub nieaktualne informacje. Wszelkie wynikające z tego szkody bezpośrednie lub pośrednie nie podlegają tej odpowiedzialności.

Jeśli nasza witryna zawiera treści naruszające zasady prawa, naruszające prawa innych osób lub niestosowne, prosimy o zgłoszenie tego do nas. Dzięki temu możemy częściowo lub całkowicie usunąć wszelkie nieodpowiednie treści.

Ceny i informacje o produktach są wskazane z zastrzeżeniem błędów systemowych: błędy programistyczne i pisarskie nie są uważane za wiążące przez użytkownika do umowy.

Ta strona internetowa zawiera informacje, które można pobrać (teksty, zdjęcia, filmy, oprogramowanie itp.). Pobieranie tych informacji zawsze odbywa się na własne ryzyko. Fermetaillieu BVBA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych w wyniku pobrania tych informacji.

Za tę stronę odpowiada nie tylko Fermetaillieu BVBA. Uznaje się również, że użytkownicy nie zachowują się w określony sposób, który może być szkodliwy dla wydajnego działania i bezpiecznego środowiska naszej witryny. Obejmuje to szkodliwe programy (takie jak wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, robaki, trojany itp.) oraz wysyłanie niechcianych wiadomości komercyjnych (takich jak wiadomości-śmieci, spam, treści spamerskie, łańcuszki itp.) za pośrednictwem naszej witryny. Roszczenia odszkodowawcze mogą być kierowane wyłącznie do użytkownika, który spowodował szkodę.

Linki oraz odnośniki do innych stron internetowych

Linki do stron osób trzecich w witrynie Fermetaillieu BVBA nie podlegają naszej odpowiedzialności. Obejmuje to hiperłącza, ramki, skrypty javascript.

Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczne i poprawne działanie stron, do których prowadzą linki, ani za treści na tych stronach. Oznacza to, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek (wtórne) szkody spowodowane przez te witryny.

Ogólne warunki korzystania ze stron, do których prowadzą linki, mogą się różnić i nie dają takich samych gwarancji.

Prawa własności intelektualnej

Zarówno treść (materiały tekstowe, artykuły na blogu, notatki, zdjęcia, rysunki, filmy, fragmenty audio itp.), jak i strona techniczna naszej witryny internetowej są chronione prawami własności intelektualnej. Prawa autorskie, prawa do oprogramowania i prawa do baz danych to nieograniczająca lista przykładów. Wszelkie naruszenia naszych praw własności intelektualnej będą ścigane.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Aby móc śledzić Twoje pytania i/lub zamówienia, Fermetaillieu BVBA potrzebuje pewnych danych osobowych. Niestety bez Twoich danych osobowych nie jesteśmy w stanie spełnić Twojej prośby.

Fermetaillieu BVBA przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności

Ogólne postanowienia

Nasza strona internetowa może w każdej chwili zostać zmieniona, rozbudowana lub zamknięta. Zwiedzający nie mogą domagać się odszkodowania.

Nasze ogólne warunki zależą wyłącznie od przepisów belgijskich. Spory kierowane są do właściwego sądu.

Polityka prywatności

W odniesieniu do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

My, Fermetaillieu BVBA, przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i prywatności. Dlatego wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z ustawą o ochronie prywatności i innymi stosownymi przepisami prawa. Ustawa o prywatności odnosi się do ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Każde odesłanie do RODO jest odwołaniem do rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanego również ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności Fermetaillieu BVBA chce poinformować Cię o tym, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe i jakie są Twoje prawa z tym związane. Korzystając z naszej strony internetowej www.fermetaillieu.be wyrażasz wyraźną zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Dlatego radzimy regularnie sprawdzać ten dokument. Wszelkie istotne zmiany merytoryczne będą również jasno komunikowane.

Kto przetwarza Twoje dane osobiste?

Strona internetowa www.fermetaillieu.be jest własnością:

fermetaillieu Rijselstraat 82 8950 heuvelland België

Jakie dane osobowe są przetwarzane:

My, Fermetaillieu BVBA, zobowiązujemy się przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Następujące dane osobowe są przetwarzane przez Fermetaillieu BVBA:

Cele przetwarzania Twoich danych osobistych

Fermetaillieu BVBA gromadzi dane osobowe, aby zapewnić bezpieczne, zoptymalizowane i spersonalizowane doświadczenie użytkownika. Ten zbiór danych osobowych można rozszerzyć, jeśli będziesz intensywniej korzystać z naszych usług.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do działania tej strony internetowej oraz powiązanych usług i/lub dostarczanych produktów.

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

Podczas odwiedzania www.fermetaillieu.be dane zbierane są również w celach statystycznych. Dane te są niezbędne do optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej. Dotyczy to następujących danych:

Odwiedzając witrynę, wyrażasz zgodę na gromadzenie danych statystycznych, jak określono powyżej.

Odwiedzający sam przekazuje swoje dane osobowe Fermetaillieu BVBA i w związku z tym może sprawować kontrolę nad treścią, kompletnością i poprawnością danych. Jeśli okazałoby się, że dane są niekompletne lub nieprawidłowe, Fermetaillieu BVBA zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego niepodejmowania określonych działań.

Fermetaillieu BVBA przetwarza dane wyłącznie do użytku wewnętrznego. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie są sprzedawane, przekazywane ani zgłaszane powiązanym z nami podmiotom trzecim, chyba że dotyczy to podwykonawców, którzy są współodpowiedzialni za dostarczenie produktu lub wykonanie zleconej usługi. Podwykonawcy ci będą przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Fermetaillieu BVBA podjął wszelkie niezbędne środki prawne i techniczne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i wykorzystaniu Twoich danych osobowych.

Korzystanie z plików Cookie

Kiedy odwiedzasz stronę www.fermetaillieu.be, pliki „cookies” mogą być zapisywane na Twoim dysku, aby lepiej dostosować stronę do potrzeb powracającego na nią użytkownika.

Te pliki cookie pomagają nam zoptymalizować Twoją wizytę na stronie i zapamiętać wybory techniczne. Dlatego zalecamy włączenie plików cookie. Jeśli jednak nie chcesz korzystać z plików cookie i zdecydujesz się je wyłączyć, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie. Polityka plików cookie

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób używamy plików cookie do pozyskiwania i przetwarzania Twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Prawa użytkownika

Prawo do zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych

Fermetaillieu BVBA zawsze przetwarza Twoje dane osobowe z należytą starannością. Obejmuje to:

Podjęliśmy niezbędne środki techniczne, aby do minimum ograniczyć ryzyko bezprawnego dostępu do Twoich danych osobowych lub ich przetwarzania. W przypadku włamania do systemów informatycznych Fermetaillieu BVBA niezwłocznie podejmie wszelkie możliwe środki w celu ograniczenia szkód do minimum.

Prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Po przedstawieniu dowodu tożsamości masz prawo dowiedzieć się od Fermetaillieu BVBA, czy Twoje dane są przetwarzane. Jeżeli Twoje dane znajdują się w naszych plikach masz prawo dostępu do zebranych danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z prawa dostępu, Fermetaillieu BVBA zastosuje się do tego w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Wniosek można złożyć listem poleconym lub e-mailem na adres guy@fermetaillieu.be.

Niekompletne lub błędne dane zawsze można sprostować. Od gościa zależy przede wszystkim, czy sam zaadaptuje niekompletne lub błędne dane. Możesz skorzystać ze swojego prawa do sprostowania, kontaktując się z nami. Fermetaillieu BVBA zmieni Twoje dane osobowe najpóźniej jeden (1) miesiąc po Twojej prośbie.

Ponadto masz prawo do usunięcia przez nas swoich danych osobowych w rozsądnym terminie. Jednak „prawo do bycia zapomnianym” jest możliwe tylko w następujących przypadkach:

Fermetaillieu BVBA sam decyduje, czy został spełniony jeden z wyżej wymienionych warunków.

Prawo do sprzeciwu i prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Fermetaillieu BVBA zawiesi przetwarzanie Twoich danych osobowych, chyba że Fermetaillieu BVBA wykaże istnienie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec prawa do sprzeciwu.

Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, kontaktując się z nami. Fermetaillieu BVBA zmieni Twoje dane osobowe najpóźniej jeden (1) miesiąc po Twojej prośbie. Wniosek można złożyć listem poleconym lub e-mailem na adres guy@fermetaillieu.be

Prawo do przenoszenia danych

Jako gość masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które przekazałeś Fermetaillieu BVBA w ustrukturyzowanym i czytelnym maszynowo formacie. Ponadto masz prawo przesłać dane innemu administratorowi danych, jeśli przetwarzanie zależy wyłącznie od zgody użytkownika.

Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych, kontaktując się z nami. Fermetaillieu BVBA zmieni Twoje dane osobowe najpóźniej jeden (1) miesiąc po Twojej prośbie. Wniosek można złożyć listem poleconym lub e-mailem na adres guy@fermetaillieu.be

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie oraz prawo do złożenia reklamacji

W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych. Nie zmienia to jednak nic w zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Możesz dochodzić swojego prawa do sprzeciwu, kontaktując się z nami. Fermetaillieu BVBA zmieni Twoje dane osobowe najpóźniej jeden (1) miesiąc po Twojej prośbie. Wniosek można złożyć listem poleconym lub e-mailem na adres guy@fermetaillieu.be

Ponadto masz również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fermetaillieu BVBA do belgijskiej Komisji ds. ochrony prywatności.

Polityka plików Cookie

Pliki Cookie

Plik cookie zapisuje informacje w przeglądarce na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookie służą do zwiększenia przyjazności dla użytkownika strony internetowej, m.in. zapamiętując Twoje preferencje językowe lub logując się przy następnej wizycie na stronie. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych. Istnieją różne rodzaje plików cookie: śledzące pliki cookie (do monitorowania i zapisywania Twoich zachowań w Internecie), techniczne pliki cookie (np. do zapisywania preferencji językowych) i sesyjne pliki cookie (tymczasowe pliki cookie, które wygasają po zamknięciu przeglądarki).

Fermetaillieu BVBA jest belgijską stroną internetową i działa zgodnie z belgijskim prawem o komunikacji elektronicznej, w tym zakresie Fermetaillieu BVBA stosuje się do opisanych tutaj przepisów dotyczących plików cookie (ustawa z dnia 13 czerwca 2005 r.).

Do czego wykorzystywane są pliki Cookie?

Odwiedzający naszą stronę internetową wyrażają zgodę na używanie przez nas plików cookie. Nasze pliki cookie zapewniają płynną i spersonalizowaną wizytę na naszej stronie internetowej. Możesz samodzielnie włączyć lub wyłączyć pliki cookie, ale jeśli to zrobisz, możesz napotkać problemy z przeglądaniem naszej witryny.

Pliki cookie używane przez Fermetaillieu BVBA są nieszkodliwe. Używamy ich, aby upewnić się, że to, co widzisz, odnosi się do Ciebie jako gościa i aby ułatwić Ci przeglądanie, na przykład zapamiętując preferencje językowe.

Jakich plików Cookie używa Fermetaillieu BVBA?

Z jednej strony używamy sesyjnych plików cookie, które są niezbędne do działania naszej strony internetowej. Nie można ich wyłączyć na naszych serwerach.

Używamy również plików cookie, które nie są niezbędne, ale upewnij się, że witryna, którą widzisz, jest spersonalizowana do Twoich potrzeb. Istnieją trzy rodzaje: funkcjonalne pliki cookie, analityczne pliki cookie i reklamowe pliki cookie.

Oprócz własnych plików cookie wykorzystujemy również pliki cookie stron internetowych podmiotów trzecich do celów reklamowych.

Poniżej znajduje się przegląd używanych przez nas plików cookie.

Własne pliki cookie

Domena: www.fermetaillieu.be

Nazwa Typ Czas ważności
PHPSESSID

Techniczny plik cookie, który przechowuje informacje o sesji

Do zamknięcia przeglądarki
Notification cookie Ten plik cookie zapamiętuje, czy zaakceptowałeś politykę plików cookie, czy nie. Wygasa rok po akceptacji

Pliki Cookie firm trzecich

Domena: www.fermetaillieu.be

Nazwa Typ Czas ważności
__utma

Służy do oddzielania użytkowników i sesji.

Ten plik cookie jest tworzony, gdy wykonywana jest biblioteka javascript, a nie istnieje plik cookie _utma.

Ten plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics

Wygasa 2 lata po każdej wizycie
__utmt Wykorzystywany do zwolnienia prędkości zapytania. Wygasa po 10 minutach.
__utmb

Służy do ustalania nowych sesji/wizyt.

Ten plik cookie jest tworzony, gdy wykonywana jest biblioteka javascript, a nie istnieje plik cookie _utmb.

Ten plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics

Wygasa po 30 minutach od każdej wizyty.
__utmc Nie jest używany w ga.js. Jest ustawiony na interoperacyjność z urchin.js. W przeszłości ten plik cookie współpracował z plikiem cookie _utmb w celu określenia, czy użytkownik rozpoczął nową sesję/wizytę. Wygasa po zamknięciu przeglądarki.
__utmz Przechowuje sposób, w jaki użytkownik uzyskał dostęp do witryny. Ten plik cookie jest tworzony za każdym razem, gdy wykonywana jest biblioteka javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics Wygasa po 6 miesiącach od każdej wizyty.

Nasza "Polityka prywatności" zawiera wszystkie informacje o tym, jak Fermetaillieu BVBA przetwarza Twoje dane osobowe.

Jak możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka ma inną instrukcję, z którą możesz zapoznać się, klikając poniższe linki. Funkcja pomocy Twojej przeglądarki internetowej zawiera również instrukcję obsługi

Ustawienia plików Cookie w Mozilla Firefox

Ustawienia plików Cookie w Microsoft Internet Explorer

Ustawienia plików Cookie w Google Chrome

Ustawienia plików Cookie w Safari

Ustawienia plików Cookie w Opera

Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie. Jednak dla optymalnego doświadczenia użytkownika zalecamy włączenie plików cookie.

Jakie są twoje prawa korzystając z tej strony internetowej?

Przysługuje Ci prawo do bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych, ale także nabywasz szereg praw.

Masz prawo do sprzeciwu, co oznacza, że możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z ważnych i uzasadnionych powodów.

Masz prawo dostępu, co oznacza, że na prosty wniosek możesz zapytać, czy Twoje dane osobowe są przechowywane i/lub przetwarzane oraz czy są przekazywane.

Przysługuje Ci prawo do sprostowania, co oznacza, że Twoje dane osobowe mogą w każdej chwili i na Twoją prośbę zostać sprostowane lub usunięte.

Nasze oświadczenie o "Polityce prywatności" zawiera więcej informacji o Twoich prawach i sposobach ich wykonywania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszego oświadczenia o plikach cookie, skontaktuj się z nami pod adresem /kontakt

Developed with the support of:

Polityka prywatności | Zastrzeżenia | Polityka plików cookie | Certyfikaty | Site by Plenso

Używamy plików cookie

Witryna Fermetaillieu używa plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz na to pełną zgodę.

Rozumiem! Więcej informacji